Spørsmål og svar for utleiere og leietakere

Ja, det kan de. Utleier kan dele adgang til gjenvinningsstasjoner med leietakere/hybelboere. Besøkene registreres på utleiers eiendom.

  • Logg inn på Min side og velg “Adgang delt med andre”. Oppgi navn og telefonnummer til leietaker/hybelboer. Vedkommende mottar først en  SMS som må bekreftes, deretter en link til en QR-kode knyttet til utleiers adresse.

Hvert adgangsbevis blir knyttet til én adresse/boenhet. Dersom du eier flere eiendommer må du først velge en av eiendommene når du går inn på Min side. Adgangsbevisene gjelder kun den valgte eiendommen, men det har ingen praktisk betydning hvilken eiendom besøkene på gjenvinningsstasjonen registreres på. 

Alle adgangsbevis (QR-koder, registrerte skiltnummer på kjøretøy og delte adganger med andre brukere) registrert på eiendommen blir slettet.

Nei, du deler kun adgang for den eiendommen du velger på Min side.Hvert adgangsbevis blir knyttet til én adresse/boenhet.

Du må be utleier dele adgang med deg ved å bruke Min side. Når det er gjort vil du først motta SMS som må bekreftes, deretter en link til en QR-kode som kan brukes på gjenvinningsstasjonene. Besøkene dine registreres på utleiers eiendom.

Dersom din ektefelle/samboer er tinglyst eier av eiendommen dere bor på, må du be vedkommende dele adgang med deg ved å bruke Min side. Du kan også bruke nøkkelbrikke hvis dere har dette.

Skiltgjenkjenning på kjøretøy er også et enkelt og effektivt adgangsbevis. Registrering av skiltnummer kan gjøres på Min side.

Du må da be din kontakt i kommunen om å få en nøkkelbrikke som gir adgang til Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner.

Ja, den som fester skal være den som betaler renovasjonsgebyr og dermed har en avtale med Avfall Sør som gir adgang til gjenvinningsstasjonen. Festere kan benytte kundeportalen Min side.