Spørsmål og svar for husholdningskunder

Nei, inntil videre er det ingen endring i åpningstider på gjenvinningsstasjonen. Anleggene våre skal fremdeles være betjent i åpningstiden for å gi veiledning til besøkende, og sikre god sortering og håndtering av avfallet.

Avfall Sør tilbyr nøkkelbrikker til dem som ikke ønsker å bruke Min side, mobil eller skiltgjenkjenning. Nøkkelbrikken kan bestilles fra kundesenteret og sendes i posten for kr. 123,- per stk.

Ja, det kan du. Alle som er registrert som kunde hos Avfall Sør, og tinglyst eier av en eiendom i Kristiansand eller Vennesla, har rett til å benytte gjenvinningsstasjonene. Dette gjelder også dem som har avtale om hytterenovasjon.

For å få adgang til gjenvinningsstasjoner må du registrere deg og hente dine adgangsbevis på Min side. Besøkene dine registreres på hytte-/fritidseiendommen.

Alle adgangsbevis (QR-koder, registrerte skiltnummer på kjøretøy og delte adganger med andre brukere) registrert på eiendommen blir slettet.

Kunder som ikke har mobiltelefon og/eller BankID må henvende seg til Avfall Sørs kundesenter. Du vil da få tilbud om å kjøpe en nøkkelbrikke som knyttes til eiendommen din og gir adgang til Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner.

Nøkkelbrikken koster kr. 123,- per stk. og sendes i posten.

Hvert adgangsbevis blir knyttet til én adresse/boenhet. Dersom du eier flere eiendommer må du først velge en av eiendommene når du går inn på Min side. Adgangsbevisene gjelder kun den valgte eiendommen, men det har ingen praktisk betydning hvilken eiendom besøkene på gjenvinningsstasjonen registreres på. 

Dersom din ektefelle/samboer er tinglyst eier av eiendommen dere bor på, må du be vedkommende dele adgang med deg ved å bruke Min side. Du kan også bruke nøkkelbrikke hvis dere har dette.

Skiltgjenkjenning på kjøretøy er også et enkelt og effektivt adgangsbevis. Registrering av skiltnummer kan gjøres på Min side.

En bil kan kun registreres på en person. Hvis du ikke får registrert bilen – sjekk ut om noen andre i husstanden har registrert bilen før deg. Når bilen er registrert kan alle i husstanden bruke bilen ved levering på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner.

Nei, det er ikke tillatt å dele adgang til gjenvinningsstasjonene med håndverkere, innleid transportør o.l. Som kunde kan du derimot dele adgang med andre privatpersoner (f.eks.familie og leietakere).

Ja, du kan levere til gjenvinningsstasjonene på Mjåvann og Støleheia. Ta kontakt med personell fra Avfall Sør eller trykk på hjelp-knappen på automaten slik at du får adgang til gjenvinningsstasjonen.

Dagens ordning videreføres, og man kan levere på Mjåvann og Støleheia. Ta kontakt med personell fra Avfall Sør eller trykk på hjelp-knappen på automaten slik at du får adgang til gjenvinningsstasjonen.

Ta kontakt med personell fra Avfall Sør eller trykk på hjelp-knappen på automaten slik at du får adgang til gjenvinningsstasjonen.