Spørsmål og svar for kunder fra kommunale boliger

Du må da be din kontakt i kommunen om å få en nøkkelbrikke som gir adgang til Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner.