Spørsmål og svar for studenter ved Studentsamskipnaden i Agder (SiA)

Du kan da låne en nøkkelbrikke på SiAs velferdskontor som gir adgang til Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner.