For tiende året på rad holdes normalgebyret i Avfall Sør uendret.

Hvor mye du betaler avhenger av:

  • Hvor mange boenheter du har i huset
  • Hvor ofte du tømmer dine dunker for restavfall og bioavfall
  • Om du har egne avfallsdunker, felles avfallsdunker eller nedgravde containere
  • Størrelsen på dine avfallsdunkene


Les mer om renovasjonsgebyr for husholdning og hytte i linken under: