Oppdatert, fredag 13. januar 2023

Den siste tiden har flere husholdninger i Kristiansand og Vennesla opplevd forsinkelser og mangelfull tømming av eget husholdningsavfall. Per fredag 13. januar skal etterslepet på innsamlingsruter være innhentet.  Det kan fremdeles være enkelte innmeldte avvik som ennå ikke er tømt.

Kunder som ikke har fått tømt dunker som planlagt henstilles å la dunkene stå ute til de blir tømt. Avfall Sør sender ut SMS til de som får forsinket tømming. Vi anbefaler også kunder som har anledning om å levere papir, papp og plastemballasje på gjenvinningsstasjonene.

Vi jobber nå tett med Norsk Gjenvinning Renovasjon med ulike tiltak på kort og lang sikt. Hovedmålet er å få  på plass en mer stabil innsamlingsløsning, slik at vi unngår stadig manglende tømming av dunker.

Vi beklager igjen for forsinkelsene.