Hjelp til med å rydde før fuglene kommer

  • Vårryddedagen er en nasjonal ryddedugnad i regi av Hold Norge Rent.
  • Ryddedagen har for mange blitt en tradisjon, og engasjerer et stort antall mennesker.
  • Vårryddedagen bidrar hvert år til å fjerne store mengder søppel fra norsk natur, før ferdselsforbudet trer i kraft 15. april.

Skal du ut og rydde?

  • Hansker og gjennomsiktige sekker kan du få på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner og vår administrasjon på Vige.
  • Innsamlet strandryddeavfall kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonen. Ta kontakt med en av våre ansatte, når du skal levere fylte sekker.