Du kan få utbetalt 1000 kroner når du leverer fritidsbåten til et lovlig avfallsmottak som båtvrak, gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant.

Hvor skal kasserte fritidsbåter leveres?

Innbyggere i Avfall Sørs eierkommuner kan levere ferdig sanerte fritidsbåter på Mjåvann og Støleheia. Kajakker, kanoer og liknende farkoster kan også leveres.

Hvorfor må de leveres slik?

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at miljøgifter og mikroplast havner i naturen og materialer som kan brukes på nytt blir tatt vare på.

Hvordan behandles båtvrakene?

Avfall Sør sørger for en forsvarlig sluttbehandling av båtvrakene, enten ved material- eller energigjenvinning.

Sorteringskrav ved levering av kasserte fritidsbåter