desember 2023

Rester av brukt fyrverkeri på snødekt bakke.

Hvor skal fyrverkeri kastes?

Brukt fyrverkeri kaster du i restavfallet. Udetonert fyrverkeri s...

Gulkledd renovatør som henter inn plastemballasje og dunk med papiravfall

Økt renovasjonsgebyr i 2024

Renovasjonsgebyret for husholdninger øker med 12 % i 2024.

Renovatør som drar avfallsdunk gjennom snøen.

Hjelp renovatørene våre!

Husk å skuffe fram og strø foran avfallsdunkene dine.