Nå utfordrer vi alle til å tømme restavfallsdunken hver fjerde uke.

6. mars–4. september 2023 gjennomfører Avfall Sør et prøveprosjekt for alle husstander på Flekkerøy. I denne perioden går vi bort fra ukentlige tømminger. I stedet  tømmes bioavfall hver andre uke og restavfall tømmes hver fjerde uke.

Illustrasjon av familie på fire av standard dunker for papp/papir, bioavfall og glass- og metallemballasje, samt sekk med plastemballasje. I tillegg avgir de en skygge som viser at de er superhelter med kapper på.

Målet for prøveprosjektet er:

  • Bedre sortering av avfallet
  • Økt mengde avfall som sendes til materialgjenvinning
  • Redusert mengde restavfall

I tillegg er det mulig å spare penger ved å tømme restavfall- og bioavfallsdunkene sjeldnere.