De administrative retningslinjene er laget for å utdype innholdet i ”Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla”. Administrasjonen lager retningslinjer i tråd med det som står i forskriftens § 2.5. ”Avfall Sør kan utarbeide nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser”.

Administrative retningslinjer for husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla