Strandryddeuka 2021 er et nasjonalt miljøprosjekt der frivillige rydder marint avfall langs hele norskekysten

Når?

11.-19. september 2021

Hvor kan du rydde?

Du kan rydde der du synes det trengs – over alt!

Gratis avfallssekker og hansker kan hentes

på gjenvinningsstasjonene eller kommunens innbyggertorg og bibliotek

Hvor kan du levere sekkene etterpå?

Avfall kan leveres gratis til gjenvinningsstasjonene, alternativt…….

Avfall Sør henter fylte sekker mandag 20. september følgende steder:

Kristiansand
Bertes
Kongshavn
Paradisbukta
Møvikstranda
Songdalselva ved menighetshuset
Torvesanden
Høllesanden
Lasted ved grendehuset (Ålo)
Vennesla
Fjordparken
Tømmervelta ved Leifstranda
Skarpengland skole
Joker Kvarstein

Rydd trygt – husk smittevernsreglene!