Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Koronaviruset - oppdatert 30/3

Lørdag 28. mars åpnet gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken igjen MED REDUSERT KAPASITET. Mjåvann gjenvinningsstasjon holder åpent MED REDUSERT KAPASITET. For å begrense antall kunder samlet inne på stasjonen vil biler bli sluppet inn i puljer. Vi oppfordrer innbyggerne om å ikke bruke den ekstra tiden de har i hjemmet, til å rydde i garasjen og kjøre unna avfall. Støleheia Avfallsanlegg har nye åpningstider: Mandag-fredag 07.30-15.00. Høllen Vest samt Mjåvann Bruktbutikk holdes stengt. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

Støleheia AvfallsanleggKomposteringsanlegg
På Støleheia finner du et av Norges mest høyteknologiske komposteringsanlegg.  Kildesortert bioavfall, avvannet septik og avløpsslam fra renseanlegg blir omdannet til flotte kompost- og jordprodukter.

 

Hugging av treavfall og hageavfall
Alt treavfall fra husholdninger og næringslivet hugges til flis som avsettes til energigjenvinningsanlegg i inn- og utland.Hageavfall hugges og komposteres.

 

Deponi
Det deponeres kun avfallstyper som ikke kan material- eller energigjenvinnes – som uorganisk industriavfall, betong/porselen/keramikk, asbest, ristgods fra renseanlegg og forurenset jord.

 

Slaggsortering for Returkraft
På oppdrag fra Returkraft sorterer Avfall Sør Husholdning ut magnetisk og ikke-magnetisk metall fra bunnasken. Mottak, mellomlagring av aske og utsortering av metall skjer 2  ganger per år ved bruk av underleverandør

 

 

Støleheia Pukkverk
Sammen med TT Anlegg eier og driver Avfall Sør Stølheia Pukkverk. Firmaet selger subbus, maskingrus, pukk, grovknust masse og knust asfalt. Kunder kan hente steinprodukter med egen biltilhenger eller større kjøretøy. Vi kan også være behjelpelig med transport.