Hjemmekompostering

Hjemmekompostering er et alternativ til bruk av dunk for bioavfall.  Kompostering er både nyttig og morsomt.  Alt organisk avfall fra kjøkken og hage kan komposteres, og du får flott næringsrik jord tilbake.

For å drive med hjemmekompostering kreves det at du er motivert for litt egeninnsats. Komposten må etterses og bearbeides for å få et godt sluttprodukt.  Du må også disponere nok hageareal til å kunne bruke komposten du produserer.

Veiledning/ kontroll

Vi vil følge opp de som inngår avtale om hjemmekompostering med veiledning og kontroll. Vi sjekker at kompostbeholderen er av godkjent type. Vi ser hvordan kompostprosessen fungerer, måler temperatur og gir praktiske tips. Eventuelle problemer kan tas opp over telefonen, og du kan bestille kontroll dersom du har behov for det. Du betaler et årlig komposteringsgebyr.  Dette gir deg bl.a. rett til å hente gratis strø på gjenvinningsstasjonene til bruk i kompostprosessen.

Kompostering med Bokashi

Avfall Sør godkjenner Bokashi på lik linje med hjemmekompostering. Bokashi egner seg godt til bruk i leiligheter og er en enkel og smart kjøkkenkompostering som på noen uker omdanner matavfall til næringsrik jord og gjødsel. Bokashi er lettvint, krever liten plass, lukter ikke vondt og passer like fint i byen som i hus med hage. Mer info finner du ved å Google Bokashi.

Reduksjon i pris

Det gis ikke et direkte tilskudd til hjemmekompostering/bokashikompostering, men husholdninger som inngår avtale om hjemmekompostering vil slippe å betale det variable tømmegebyret for bioavfallsdunk. Dette beløpet utgjør kr. 33,86 per tømming. Man betaler et årlig administrasjonsgebyr tilsvarende dagens årsgebyr for hjemmekompostører.  Beløpet er i 2023 på kr. 100.  For et normalabonnement med 18 tømminger av bioavfallsdunk utgjør den årlige besparelsen kr. 510.

Alle priser inkl. mva.

Kompostering av hageavfall

Det kreves ingen avtale for å kompostere rent hageavfall åpent i en komposthaug.  Det er ikke nødvendig å legge slikt avfall i den biodunken eller i kompostbeholderen.  Kaldkompostering av hageavfall gir verdifull jord, men kan ta noe lengre tid.

Bokashibøtte og kompostbeholder