…til jord skal du bli

Og hvilken jord! Matrester, skrell og kaffegrut sammen med hageavfall forvandles til den beste jorden du kan tenke deg på Støleheia, nord for Kristiansand.

Bioavfall legges i bioposer og kastes i dunk for bioavfall hjemme, eller i nedgravd container som er merket bioavfall. Dette komposteres og blir til næringsrike kompost- og jordprodukter på Avfall Sørs høyteknologiske komposteringsanlegg på Støleheia. Når du sorterer matavfallet ditt er du med på å gi nytt liv til planter og blomster, og næring til nye, deilige grønnsaker.

Vanligvis produseres jord av torv fra myrer. Uttak av torv gir store klimagassutslipp som vi kan unngå ved å bruke kompostjord.

Visste du at det er mulig å kompostere hjemme med kompostbinge eller Bokashi? Da får du en super næringsrik kompostjord du kan blande inn i jorden i din egen hage. Ta kontakt med Avfall Sør hvis det er aktuelt for deg.
Takk for at du sorterer mat- og hageavfall – det kommer naturen til gode!