Bioposene er inkludert i gebyret, altså er de gratis for deg. Du blir derfor ikke bli fakturert noe ekstra når du får en ny rull med bioposer.

Slik bestiller du nye bioposer

Egne dunker

Når du begynner å gå tom for bioposer knytter du på en tom pose på håndtaket til biodunken ved neste tømming. Renovatøren vil da levere ut en ny rull med poser til deg.

Fellesdunker (borettslag, sameier etc.)

Kontakt din vaktmester eller leder i borettslaget/sameiet. Bioposer og plastsekker til borettslag deles ikke lenger ut automatisk. Det er leder av borettslag/sameie eller vaktmester som må kontakte oss når dere ønsker bioposer og plastsekker utlevert. Ved henvendelse til Avfall Sør leveres det ut én rull pr. boenhet. Les mer

Nedgravde containere

En gang i året deler vi ut bioposer til abonnenter tilknyttet nedgravde løsninger. Denne utdelingen skjer normalt i mars/april.

PS! Visste du at bioposer er ferskvare?

• En biopose nedbrytes i løpet av 10-45 dager.
• Bioposene har begrenset holdbarhet, og på hver rull er det trykt et tall – for eksempel 46/23 som betyr at bioposene er produsert i uke 46 i 2023.
• Bioposer som er lagret mer enn ett år har lettere for å revne. Men – her har oppbevaring alt å si: Bioposer som er 5-6 år gamle og lagret mørkt og kjølig kan fungere prima. Og bioposer produsert i 2023 som er oppbevart varmt eller i sollys kan revne lett som følge av at nedbrytningsprosessen har begynt.

Fortsett den gode sorteringsjobben, og bruk bioposer til alt nedbrytbart biologisk avfall!

Dette er signalet du gir til oss om at du vil ha en ny rull med poser levert på dunken. Knytt en pose på håndtaket, og vi skjønner hva du trenger!