Dere i blokk bidrar i flokk

Alle som deler dunker har stor betydning for miljøet, uansett om det er nedgravde dunker eller fellesdunker i blokker og borettslag.

Dere som er mange kan gjøre mye, og er dere flinke til å sortere matavfall bidrar dere til massevis av deilig kompostjord, som gir de flotteste blomster og sprøeste grønnsaker.

Det er dessverre slik at hvis noen få kaster restavfall i matsøpla, ødelegger de for alle som kildesorterer. Derfor håper og tror vi dere gjør deres aller beste for at matavfallet havner der det skal – nemlig i dunken for bioavfall.

 

Vi lager jord av mat- og hageavfallet

Matsøppel skal legges i bioposer og kastes i dunk for bioavfall. Et tips dersom du har hageavfall, er å samle det opp i papirposer. Da er det lett å frakte til nedgravd- eller felles bioavfallsdunk. Husk at det er superviktig å ikke blande det med søppel som hører til i restavfallsdunken! Litt restavfall i biodunken ødelegger fin jord, og den gode jobben andre gjør for å kildesortere vil være forgjeves. Så ikke vær et råttent eple – vær heller en het kildesorteringspotet!