Slik blir du bedre på kildesortering:

Det som kastes som restavfall sorteres ikke videre av Avfall Sør, men ender opp i forbrenningsanlegget til Returkraft. Derfor må du kildesortere hjemme, før det ender opp i ovnen.

For å lage nye produkter av det som kastes må vi kildesortere. Det å legge mat- og hageavfall i dunk eller nedgravd container for bioavfall, og ikke blande det med restavfall, er en av de virkelig viktige tingene du kan gjøre for å spare miljøet – og holde kostnadene til renovasjon nede. Vi gjenvinner nemlig alt bioavfall og lager kompost av det. Det skjer på Avfall Sørs komposteringsanlegg på Støleheia.