Bli med på Strandryddeuka!

8.–17. september 2023

 

Rydd i byen, skogen, ved elva eller på stranda – gjerne i nærheten av der du bor.

  • Strandryddeuka arrangeres av Hold Norge Rent, og er Norges største dugnad for rydding av søppel.
  • Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. I løpet av uka bidrar tusenvis av frivillige med store og små ryddeaksjoner.
  • Å delta på en ryddeaksjon er lærerikt, sosialt og nyttig.
  • Registrer deg gjerne på Rydde-appen, og bruk den når du er ute og rydder. Da bidrar du med verdifull data inn til det nasjonale arbeidet mot marin forsøpling.

Her får du gratis hansker og gjennomsiktige sekker: 

Rydd trygt – bruk hanskene og vær oppmerksom på skarpe gjenstander! Det kan også være lurt å ha med en søppelklype hvis du har dette.

Slik leverer du avfallet:

  • Marint avfall samles i gjennomsiktige sekker (ikke fargede sekker) og leveres på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner.
  • Kontakt en av våre ansatte på stasjonen slik at vi kan registrere mengdene som ryddes.
  • Marint avfall sorteres som restavfall. Hvis du finner farlig avfall eller elektroavfall skal dette leveres til eget mottak på gjenvinningsstasjonen.

Her finner du oss: