Spørsmål og svar for næringskunder

Nei, næringskunder (innleid transportør, håndverker o.l.) har ikke rett til å levere næringsavfall på Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner. Du må være husholdningskunde som betaler renovasjonsgebyr i Kristiansand og Vennesla får å levere avfall på våre gjenvinningsstasjoner.

Borettslag, sameier og kommunale boliger har egne ordninger.

 

 

Nei, våre gjenvinningsstasjoner er tilrettelagt for husholdninger som betaler renovasjonsgebyr i Kristiansand og Vennesla. Avfall Sørs kunder har levering av avfall på våre gjenvinningsstasjoner inkludert i renovasjonsgebyret.

I våre administrative retningslinjer står det under punkt 11 Retningslinje for husholdningsabonnentenes bruk av gjenvinningsstasjoner: “Avfall som leveres av innleid transportør, håndverker etc. kan ikke leveres til Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner. Dette er næringsavfall.”