Høsten er tiden for peis- og bålkos – og da går det mye ved.

Husk at brukte vedsekker og vednett skal kastes i restavfallet!

Foto: RfD

Restavfall? Er ikke vedsekker plastemballasje?

Nei, selv om disse sekkene/nettene ser ut som plast, så kan de altså IKKE sorteres som plastemballasje. Grunnen er at nettene er laget av sterk plast som tåler mye og skaper tekniske problemer under den videre sorteringen. Vedsekker og vednett kan derfor ikke materialgjenvinnes, men blir i stedet sendt til energigjenvinningsanlegget Returkraft. Her brennes restavfallet, og energien fra avfallet gjenvinnes til energi som brukes oppvarming (fjernvarme) og elektrisk strømproduksjon

Flere tips som gjør høstens kildesortering litt enklere finner du her: