Nedgravde containere er en fremtidsrettet, brukervennlig løsning for å sortere avfall.  De nedgravde containerne erstatter grønn, brun og grå dunk og rommer avfall fra mange boenheter.  Flere nyere boligområder har satset på denne løsningen for innsamling av husholdningsavfall.  Ordningen kan også tilpasses i eldre områder med tett bebyggelse dersom det er mulig å lage plass til containerne.

Les mer om ordningen i brosjyren til høyre.