Matavfall sorteres i dunk eller nedgravd container for bioavfall

Å kildesortere betyr at vi sorterer avfallet vårt og kaster de forskjellige avfallstypene hver for seg. Da kan materialene i avfallet brukes til å lage nye produkter, også kalt materialgjenvinning. Kildesortert bioavfall fra innbyggerne i Kristiansand og Vennesla blir omdannet til flotte kompost- og jordprodukter på Støleheia i Vennesla.

God effekt

• Reduserer behovet for å hente ut nye råvarer fra naturen
• Reduserer energibruk og klimagassutslipp fra produksjon av nye produkter
• Er bra for miljøet og bidrar til å ta vare på ressursene i avfallet. I tillegg kan det bli et verdifullt valg også økonomisk.

Gode råd

1. Kjøp færre, men bedre ting
2. Spis opp maten
3. Få system i avfallet
4. Ta vare på det du har
5. Kjøp brukt, og lever det gamle til ombruk

• Visste du at hjemmekompostering eller Bokashi er et alternativ til dunk eller nedgravd løsning for bioavfall? Alt organisk avfall fra kjøkken og hage kan komposteres, og du får flott næringsrik jord tilbake. Les mer her.

Tall og fakta

• Hvert år kaster nordmenn over 350 000 tonn mat som kunne vært spist. Det tilsvarer mat for mange milliarder kroner.
• Sorteringsundersøkelser fra Avfall Sør viser at hver innbygger i Kristiansand og Vennesla i snitt kaster 30 kilo spiselig mat i løpet av et år. Det tilsvarer i underkant av 3 000 kroner for hver av oss – rett i søppelkassa.
• 2 av 10 kilo som kastes i dunk eller nedgravd container for restavfall er bioavfall. Dette er ressurser som enten skulle vært spist eller levert som bioavfall til kompostering.

Spar penger

  • Sorterer du smartere, kan du klare deg med færre tømminger i måneden. Setter du dunk for bioavfall eller restavfall ut sjeldnere, sparer du penger.
  • Materialgjenvinning betyr at avfallet blir sortert og gjenvunnet til nye materialer. Energigjenvinning er forbrenning med energiutnyttelse. Avfallet blir brent og varmen utnyttes til å skape varmt vann og strøm.

Takk for at du tenker på miljøet. Det skal du også tjene på.