Mer enn 50 % av det som kastes i restavfallsdunken er feilsortert

I 2022 gjennomførte Avfall Sør plukkanalyse av restavfall fra husholdninger i Kristiansand og Vennesla. Resultatet viser at mer enn halvparten av innholdet er gjenvinnbart avfall som vi helst skulle fått bort fra restavfallet.

Sammendrag av rapporten finner du her:

 

Illustrasjonen under viser vektinnholdet i en restavfallsdunk: