Onsdag 28. september 2022, fra kl. 14-18 avholdes årets avfallsaksjon. Adressen er Songdalsveien 786 –  utenfor Finsland Bedehus.
Det blir plassert ut containere for papp, treavfall, metaller, elektro, farlig avfall og restavfall.

 

 

Les mer: