Onsdag 29. september 2021, fra kl. 14-18 avholdes årets avfallsaksjon. Adressen er Songdalsveien 786 –  utenfor Finsland Bedehus.
Det blir eget mottak for ombrukbare gjenstander og containere for papp, treavfall, metaller, elektro, farlig avfall og restavfall.

Sorter trygt – husk smittevernsreglene!

 

 

Les mer: