Hytter og fritidseiendommer

Hyttefelt Randesund

Alle som eier hytter og fritidseiendom, plikter å ha en hytterenovasjonsordning, jfr. forskrift om husholdningsavfall for Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner.

Vanlig husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger leveres på Avfall Sørs hytterenovasjonspunkter. Alle abonnenter skal ha fått nøkkel eller elektronisk brikke til hytterenovasjonspunkter nær fritidsboligen. Det er mulig å få kjøpt ekstra nøkler og brikker mot et vederlag. Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 38 17 70 70 hvis du har spørsmål om dette.

SORTERING AV HYTTEAVFALL

Småbåter til kai i hytteområde på SørlandetDe fleste punktene for levering av hytteavfall har dunk for restavfall eller container for levering av restavfall og dunk for levering av papp og papir. Matavfall leveres sammen med restavfall, da vi av hygieniske årsaker ikke har egen oppsamlingsdunk for matavfall.  Ved større punkter er det også tilbud om levering av utsortert plastemballasje og glass- og metallemballasje. Det er kun vanlig avfall fra daglig husholdning som leveres som hytteavfall.

 

GJENVINNINGSSTASJONER- GROVAVFALL-FARLIG AVFALL

Abonnenter med hytterenovasjon har gratis levering av avfall på våre gjenvinningsstasjoner. Ordningen finansieres over renovasjonsgebyret og gjelder avfall levert med personbil klasse B, med eller uten henger.  Det er ikke anledning til å benytte innleid transportør. Åpningstider finner du her.

Det skal ikke hensettes avfall ved hytterenovasjonspunktet. Ombruksvarer, farlig avfall, elektroavfall, hage-/parkavfall, bygg-/riveavfall og grovavfall (større gjenstander) skal sorteres og leveres på gjenvinningsstasjonene.UNNGÅ FORSØPLING

Dersom du har avfall som ikke går i dunk eller container på hytterenovasjonspunktet må dette leveres på gjenvinningsstasjonene. Avfall som settes ved siden av dunk eller container vil ikke bli samlet inn. Fugler, dyr, vær og vind sprer avfallet og forårsaker forsøpling. Miljøgifter i avfallet kan medføre alvorlig forurensing.

Vis kart over punkter for kildesortering

Hyttesesongen 2020

Kristiansand

Vennesla

Levering av emballasje

Kontakt oss

Vanlige spørsmål