Viktig melding
Kryss/lukk ikon

Koronaviruset - oppdatert 2. april

Lørdag 28. mars åpnet gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken igjen MED REDUSERT KAPASITET. Mjåvann gjenvinningsstasjon holder åpent MED REDUSERT KAPASITET. For å begrense antall kunder samlet inne på stasjonen vil biler bli sluppet inn i puljer. Vi oppfordrer innbyggerne om å ikke bruke den ekstra tiden de har i hjemmet, til å rydde i garasjen og kjøre unna avfall. Støleheia Avfallsanlegg har nye åpningstider: Mandag-fredag 07.30-15.00. Høllen Vest samt Mjåvann Bruktbutikk holdes stengt. Administrasjonen i Vige er stengt, men vi besvarer alle henvendelser på telefon og e-post. Ha tålmodighet med tømming av husholdningsavfall i disse koronatider. Renovatørene vil også hente inn husholdningsavfall utover vanlige tømmetider. Vennlig hilsen Avfall Sør

Hytter og fritidseiendommer

Hyttefelt Randesund

Alle som eier hytter og fritidseiendom, plikter å ha en hytterenovasjonsordning, jfr. forskrift om husholdningsavfall for Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner.

Vanlig husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger leveres på Avfall Sørs hytterenovasjonspunkter. Alle abonnenter skal ha fått nøkkel eller elektronisk brikke til hytterenovasjonspunkter nær fritidsboligen. Det er mulig å få kjøpt ekstra nøkler og brikker mot et vederlag. Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 38 17 70 70 hvis du har spørsmål om dette.

SORTERING AV HYTTEAVFALL

Småbåter til kai i hytteområde på SørlandetDe fleste punktene for levering av hytteavfall har dunk for restavfall eller container for levering av restavfall og dunk for levering av papp og papir. Matavfall leveres sammen med restavfall, da vi av hygieniske årsaker ikke har egen oppsamlingsdunk for matavfall.  Ved større punkter er det også tilbud om levering av utsortert plastemballasje og glass- og metallemballasje. Det er kun vanlig avfall fra daglig husholdning som leveres som hytteavfall.

 

GJENVINNINGSSTASJONER- GROVAVFALL-FARLIG AVFALL

Abonnenter med hytterenovasjon har gratis levering av avfall på våre gjenvinningsstasjoner. Ordningen finansieres over renovasjonsgebyret og gjelder avfall levert med personbil klasse B, med eller uten henger.  Det er ikke anledning til å benytte innleid transportør. Åpningstider finner du her.

Grovavfall (større gjenstander), bygge- og riveavfall, asbest og farlig avfall (elektriske gjenstander og farlige kjemikalier) skal leveres på gjenvinningsstasjonene og ikke hensettes ved hytterenovasjonspunktet.

UNNGÅ FORSØPLING

Avfall, grovavfall og farlig avfall skal ikke plasseres på bakken ved hytterenovasjonspunkt. Fugler og dyr, vær og vind sprer avfallet og forårsaker forsøpling. Miljøgifter i avfall kan medføre alvorlig forurensning.

Vis kart over punkter for kildesortering

Hyttesesongen 2020

Kristiansand

Vennesla

Levering av emballasje

Kontakt oss

Vanlige spørsmål